走进鹤山 政务动态 政务公开 政民互动 领导之窗 工作机构 政务服务 视频鹤山
弘扬中华传统文化——中华经典资源库
详细目录信息
索引号: 007062431/2019-00065 公开责任部门 鹤山市财政局
公开日期 2019年03月15日 主题词
文号 分类 通知公告
来源:鹤山市财政局  时间:2019-03-15

点击图片,进入中华经典资源库

中华经典资源库.png

《国家通用规范汉字表》一级字摘选

tún

xiànɡ

xiànɡ

cǎi

ɡuó

xīnɡ

wèi

hónɡ

xiānɡ

xuè

diǎn

xiǎo

bǎo

bài

西

bǎo

niǎo

xiū

shè

bái

bèi

xīn

rèn

rén

ér

dāo

yòu

ɡān

cái

xià

wàn

shànɡ

kǒu

shān

chuān

sháo

mén

zhī

shī

gōng

fēng

jǐng

tiān

yuán

zhuān

quǎn

yǒu

chē

ɡē

shǎo

nèi

shuǐ

jiàn

niú

shēnɡ

yāo

chánɡ

piàn

huà

jīn

fǎn

jiè

cóng

fēn

ɡōnɡ

cāng

yuè

qiàn

dān

wén

huǒ

dòu

zhèng

ɡān

ɡǔ

běn

shí

lóng

dōng

běi

zhān

jiù

ɡuī

dàn

jiǎ

shēn

tián

shǐ

mǐn

shēng

shǐ

qiū

ɡuā

yìn

yuè

dōng

chū

yùn

bāng

kǎo

zhí

ěr

ɡònɡ

chén

ér

jiā

zhì

zhēn

ɡuānɡ

chóng

yīn

huí

ɡānɡ

wǎnɡ

nián

xiān

shé

zhú

xiū

huá

zhòng

míng

jiāo

yáng

bìng

xīnɡ

ān

jūn

jìn

sūn

hǎo

nònɡ

jìn

jiè

chì

zhé

xiào

bào

ɡēnɡ

shù

dòu

yǒu

lái

shí

xiàn

nán

chuī

ɡào

bīnɡ

shēn

ɡǔ

ɡuī

jiǎo

yǐn

jiān

shā

zāi

chū

shè

jūn

wěi

fènɡ

lín

méi

huà

齿

chǐ

ɡuǒ

mínɡ

bǐnɡ

mìnɡ

shòu

ɡǒu

jīng

yán

xué

zōnɡ

dìng

shì

chénɡ

jiàng

jīng

ɡuàn

chūn

xiànɡ

jiǎn

hòu

miàn

yōu

quán

hóu

yǎn

wén

jiāng

qián

huàn

ɡōnɡ

méi

huò

zhú

jiān

chénɡ

chòu

ɡāo

tánɡ

jìng

jiān

jiǔ

shè

jiā

bīn

zǎi

jiāo

què

shé

zhū

鹿

xuán

duàn

yuān

宿

dǐng

jīng

chóu

jiāo

qín

hóu

ɡǔ

zūn

diàn

chǔ

shǔ

jiě

xīn

yàn

huò打印 关闭

鹤山市人民政府 主办 鹤山市政务服务数据管理局 承办
维护电话:0750 8805581 邮箱:webmaster@heshan.gov.cn
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793
网站标识码:4407840001